ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار

ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار

ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اعلام شرکت‌های ملزم به رعايت استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) در تهيه صورت‌هاي مالي سال 1395

-

-

  • alireza mohammadi
  • شنبه 13 آذر 1395