معرفی ارائه کننده

ندا محتشمی
ندا محتشمی
ندا محتشمي، پژوهشگر مستقل در حوزه جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي، رتبه اول كارشناسي ارشد از دانشگاه شهيد بهشتي

لطفا شکیبا باشید ...