معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

علیرضا محمدی

 

  • کارشناس ارشد امور مالی
  • مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع
  • طراح و مدیر پیاده سازی  سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود
  • مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور
  • مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

محصولات ارائه شده :

لطفا شکیبا باشید ...