ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد 1394

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

83

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد 1394

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد 1394

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...