اصول انتخاب کارفرما و محل کار

ارائه کننده : علیرضا محمدی

جلسه اول

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

6

جلسه دوم

اصول انتخاب کارفرما و محل کار

4

جلسه سوم

اصول انتخاب کارفرما و محل کار

7

جلسه چهارم

اصول انتخاب کارفرما و محل کار

7

جلسه پنجم

اصول انتخاب کارفرما و محل کار

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...