دانستنی های مالیاتی 4

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

4

تعاریف کلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

تعاریف کلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

3

الزامات و تکالیف قانونی مودیان برای ارائه گزارشات فصلی

الزامات و تکالیف قانونی مودیان برای ارائه گزارشات فصلی

3

مالیات بر ارزش افزوده و ضمانت های اجرائی آن

مالیات بر ارزش افزوده و ضمانت های اجرائی آن

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...