ورودبه بازارکارمالی،اصول تنظیم رزومه حرفه ای

ارائه کننده : علیرضا محمدی

جلسه اول

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

2

جلسه دوم

جلسه دوم

2

جلسه سوم

جلسه سوم

4

جلسه چهارم

جلسه چهارم

3

جلسه پنجم

جلسه پنجم

7

جلسه ششم

جلسه ششم

2

جلسه هفتم

جلسه هفتم

9

جلسه هشتم

جلسه هشتم

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...