آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

ارائه کننده : علیرضا محمدی

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

17

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

5

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

12

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

12

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

12

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

12

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

آموزش جامع طراحی سیستم حقوق و دستمزد شرکتها - بخش اول

5

بخش اول روش اجرائی عملکرد سیستم حقوق و دستمزد

بخش اول روش اجرائی عملکرد سیستم حقوق و دستمزد

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...