دانستنی های بیمه ای 3

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

2

سوالات رایج در بحث انتقال سوابق  

سوالات رایج در بحث بازنشستگی

2

سوالات رایج در بحث کمک ازدواج

سوالات رایج در بحث کمک ازدواج

3

سوالات رایج در بحث افراد تحت تکفل 

سوالات رایج در بحث کمک ازدواج

3

سوالات رایج در بحث غرامت دستمزد ایام بیماری

سوالات رایج در بحث غرامت دستمزد ایام بیماری

3

سوالات رایج در بحث دوران خدمـت نظام وظیفـه  

سوالات رایج در بحث دوران خدمـت نظام وظیفـه  

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...