مجموعه پرسش و پاسخ های کارگاهی 2

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

19

پرسش و پاسخ های کارگاهی - محاسبات حقوق و دستمزد در شرکتها - فایل اصلی

پرسش و پاسخ های کارگاهی - محاسبات حقوق و دستمزد در شرکتها - فایل اصلی

9

فایل نمونه (جهت آشنائی اعضا با محتویات این فایل آموزشی)

فایل نمونه (جهت آشنائی اعضا با محتویات این فایل آموزشی)

5

بخشنامه حداقل حقوق سال 95

بخشنامه حداقل حقوق سال 95

1

فرمت قرارداد کار (مورد تائید وزارت تعاون)

فرمت قرارداد کار (مورد تائید وزارت تعاون)

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...