دانستنی های مالیاتی 2

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

8

اهم نکات در نگهداری و تحریر دفاتر قانونی

اهم نکات در نگهداری و تحریر دفاتر قانونی

5

فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

3

فرآیند وصول مالیات

فرآیند وصول مالیات

12

آئین نامه اجرائی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/04/31

آئین نامه اجرائی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/04/31

3

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی

7

هر آنچه در خصوص مالیات بر درآمد املاک باید بدانیم

هر آنچه در خصوص مالیات بر درآمد املاک باید بدانیم

3

مودیان مالیات بر درآمد وسائط نقلیه بدانند...

مودیان مالیات بر درآمد وسائط نقلیه بدانند...

5

هر آنچه مودیان مالیات بر ارث باید بدانند...

هر آنچه مودیان مالیات بر ارث باید بدانند...

4

هر آنچه باید درباره مالیات حق تمبر بدانیم...

هر آنچه باید درباره مالیات حق تمبر بدانیم...

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...