مفهوم ok بودن در شرایط مختلف زندگی

ارائه کننده : ندا محتشمی

ویدئوی ورودی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

5

بخش اول

بخش اول

3

بخش دوم

بخش دوم

6

بخش سوم

بخش سوم

5

بخش چهارم

بخش چهارم

7

بخش پنجم

بخش پنجم

4

بخش ششم

بخش ششم

9

بخش هفتم

بخش هفتم

8

بخش هشتم

بخش هشتم

7

بخش نهم

بخش نهم

2

ویدئوی پایانی

ویدئوی پایانی

معرفی ارائه کننده

ندا محتشمی
ندا محتشمي، پژوهشگر مستقل در حوزه جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي، رتبه اول كارشناسي ارشد از دانشگاه شهيد بهشتي

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...