پرورش حسابداری بهای تمام شده خبره-فصل دوم-جلسه دوم

ارائه کننده : علیرضا محمدی

جلسه اول

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

5

جلسه دوم

جلسه دوم

7

جلسه سوم - خط تولید جین

جلسه سوم - خط تولید جین

5

جلسه چهارم

جلسه چهارم

3

جلسه پنجم

جلسه پنجم

13

جلسه ششم

جلسه ششم

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...