دانستنی های مالیاتی 1

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

5

مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند؟

مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند؟

3

منشور حقوق مودیان مالیاتی

منشور حقوق مودیان مالیاتی

9

نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل

نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل

8

نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

8

تکلیف و وظائف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری

تکلیف و وظائف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری

9

اهم معافیت ها و تسهیلات در قانون جدید مالیاتی

اهم معافیت ها و تسهیلات در قانون جدید مالیاتی

4

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...