تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری ما در روابط با دیگران

ارائه کننده : ندا محتشمی

ویدئوی ورودی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

7

بخش اول

بخش اول

6

بخش دوم

بخش دوم

6

بخش سوم

بخش سوم

7

بخش چهارم

بخش چهارم

9

بخش پنجم

بخش پنجم

2

ویدئوی پایانی

ویدئوی پایانی

معرفی ارائه کننده

ندا محتشمی
ندا محتشمي، پژوهشگر مستقل در حوزه جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي، رتبه اول كارشناسي ارشد از دانشگاه شهيد بهشتي

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...