اصول کدینگ (کدگذاری حسابها در حسابداری)

ارائه کننده : علیرضا محمدی

اصول کدینگ (کدگذاری حسابها در حسابداری)

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

7

جلسه دوم

جلسه دوم

13

جلسه سوم

جلسه دوم

10

جلسه چهارم

جلسه دوم

17

جلسه پنجم

جلسه پنجم

13

جلسه ششم

جلسه ششم

18

جلسه هفتم

جلسه هفتم

19

جلسه هشتم

جلسه هشتم

10

جلسه نهم

جلسه نهم

11

آموزش جز به جز طراحی کدینگ در نرم افزار 1

آموزش جز به جز طراحی کدینگ در نرم افزار 1

12

آموزش جز به جز طراحی کدینگ در نرم افزار 2

آموزش جز به جز طراحی کدینگ در نرم افزار 2

9

آموزش جز به جز طراحی کدینگ در نرم افزار 3

آموزش جز به جز طراحی کدینگ در نرم افزار 3

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...