تکنیک های حل مساله در امور مالی سازمان و زندگی شخصی حسابداران

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

3

بروشور کارگاه

بروشور کارگاه

15

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(1)

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(1)

15

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(2)

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(2)

15

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(3)

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(3)

15

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(4)

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(4)

9

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(5)

بخش هایی از کارگاه حل مساله...(5)

8

بخش هایی از کارگاه حل مساله (6)

بخش هایی از کارگاه حل مساله (6)

10

بخش هایی از کارگاه حل مساله (7)

بخش هایی از کارگاه حل مساله (7)

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...