کارنامه شغلی موفق در امور مالی

ارائه کننده : علیرضا محمدی

کارنامه شغلی موفق در امور مالی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

7

جلسه دوم

جلسه دوم

10

جلسه سوم

کارنامه شغلی موفق در امور مالی

6

جلسه چهارم

کارنامه شغلی موفق در امور مالی

10

جلسه پنجم

کارنامه شغلی موفق در امور مالی

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...