مجموعه پرسش و پاسخ های کارگاهی 1

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

19

مجموعه پرسش و پاسخ های کارگاهی مبحث پیاده سازی سیستم حسابداری بهای تمام شده

مجموعه پرسش و پاسخ های کارگاهی مبحث پیاده سازی سیستم حسابداری بهای تمام شده

8

فایل نمونه (جهت آشنایی اعضا با محتویات این مجموعه)

فایل نمونه (جهت آشنایی اعضا با محتویات این مجموعه)

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...