دانستنی های بیمه ای 1

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

9

راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع 1395

راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع 1395

9

جداول مشاغل دارای دستمزد مقطوع 1395

جداول مشاغل دارای دستمزد مقطوع 1395

209

قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های آن

جداول مشاغل دارای دستمزد مقطوع 1395

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...