معنای حقیقی بخشش

ارائه کننده : ندا محتشمی

ویدئوی ورودی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

10

بخش اول

بخش اول

5

بخش دوم

بخش دوم

8

بخش سوم

بخش سوم

4

بخش چهارم

بخش چهارم

7

بخش پنجم

بخش پنجم

6

بخش ششم

بخش ششم

2

بخش هفتم

بخش هفتم

2

ویدئوی پایانی

ویدئوی پایانی

معرفی ارائه کننده

ندا محتشمی
ندا محتشمي، پژوهشگر مستقل در حوزه جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي، رتبه اول كارشناسي ارشد از دانشگاه شهيد بهشتي

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...