دانستنی های حسابرسی 1

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

85

حسابرسي فرآيندها

حسابرسي فرآيندها

282

آشنایی با مفاهیم حسابرسی و بازرسی تقلب

آشنایی با مفاهیم حسابرسی و بازرسی تقلب

12

راهنمای نگارش گزارش حسابرسی

آشنایی با مفاهیم حسابرسی و بازرسی تقلب

34

نکات گزارش حسابرس مستقل

نکات گزارش حسابرس مستقل

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...