دانستنی های حسابداری مدیریت 2

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

1

capbudg

capbudg

1

cfsensit

cfsensit

1

EOQ

EOQ

1

Inventory-cost of goods sold analysis22

Inventory-cost of goods sold analysis22

1

Loan Amortization

Loan Amortization

1

New product sales and profit forecasting model2

New product sales and profit forecasting model2

1

npv_irr

npv_irr

1

Price elasticity analysis for one product2

Price elasticity analysis for one product2

1

Product profitability analysis2

Product profitability analysis2

1

Project analysis for business consulting firms2

Project analysis for business consulting firms2

1

What-If Analysis Template

What-If Analysis Template

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...