حسابداران و مالیات بر ارزش افزوده

ارائه کننده : علیرضا محمدی

بخش اول - قسمت اول

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

9

بخش اول - قسمت دوم

بخش اول - قسمت دوم

14

بخش اول - قسمت سوم

بخش اول - قسمت سوم

7

بخش اول - قسمت چهارم

بخش اول - قسمت چهارم

10

بخش اول - قسمت پنجم

بخش اول - قسمت پنجم

10

بخش اول - قسمت ششم

بخش اول - قسمت ششم

14

بخش اول - قسمت هفتم

بخش اول - قسمت هفتم

7

بخش اول - قسمت هشتم

بخش اول - قسمت هشتم

15

بخش اول - قسمت نهم

بخش اول - قسمت نهم

19

بخش اول - قسمت دهم

بخش اول - قسمت دهم

25

بخش اول - قسمت یازدهم

بخش اول - قسمت یازدهم

29

بخش اول - قسمت دوازدهم

بخش اول - قسمت دوازدهم

67

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...