دانستنی های حسابداری مدیریت 1

ارائه کننده : علیرضا محمدی

درس های این دوره آموزشی

گروه بندی

18

كاربرد هزينه يابي برمبناي فعاليت در موسسات آموزش عالي

كاربرد هزينه يابي برمبناي فعاليت در موسسات آموزش عالي

29

بررسي سيستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداري مديريت و ملاحظات رفتاري آن

بررسي سيستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداري مديريت و ملاحظات رفتاري آن

5

آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت

آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت

14

تحليل و آسيب شناسي فرآيند تحول به نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

تحليل و آسيب شناسي فرآيند تحول به نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

11

A Balanced Scorecard Based Performance Evaluation System: A Case Study At The Sakarya University

A Balanced Scorecard Based Performance Evaluation System: A Case Study At The Sakarya University

30

بودجه ريزي هوشمند

بودجه ريزي هوشمند

29

بررسي مشكلات هزينه يابي برمبناي فعاليت و چگونگي اجتناب از آنها

بررسي مشكلات هزينه يابي برمبناي فعاليت و چگونگي اجتناب از آنها

23

نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فكري سازمان

نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فكري سازمان

37

همايش حسابداري مديريت در عرصه ي عمل-مدیریت ریسک

همايش حسابداري مديريت در عرصه ي عمل-مدیریت ریسک

3

Adding Time to Activity-Based Costing

Adding Time to Activity-Based Costing

17

بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت ایران خودرو

بررسی پیش نیازهای پیاده سازی بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت ایران خودرو

15

پارادیم جدید براي گزارشگري مالی در اینترنت XBRL

پارادیم جدید براي گزارشگري مالی در اینترنت XBRL

33

مدل های ارزیابی عملکرد

مدل های ارزیابی عملکرد

85

مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي

مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي

28

نقش ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد سازمان

نقش ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد سازمان

70

هزينه يابي بر مبناي فعاليت در واحدهاي خدماتي

هزينه يابي بر مبناي فعاليت در واحدهاي خدماتي

18

عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي هزينه يابي / مديريت بر مبناي فعاليت كدامند؟

عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي هزينه يابي / مديريت بر مبناي فعاليت كدامند؟

6

سیستم تولید به موقع

سیستم تولید به موقع

8

كاربرد بهايابي برمبناي فعاليت در موسسات مالي

كاربرد بهايابي برمبناي فعاليت در موسسات مالي

73

نظامي براي عملکرد عالي سازمان ها - 5s

نظامي براي عملکرد عالي سازمان ها - 5s

معرفی ارائه کننده

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی کارشناس ارشد امور مالی ، مشاور مالی -عملیاتی مدیران صنایع ، طراح و مدیر پیاده سازی سیستم های حسابداری مالی ، بهای تمام شده ، حسابداری مدیریت و مدیریت سود ، مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودروی کشور و مدیر واحد آموزش شرکت داده پردازان ارگس

نظرات کاربران
0.0

لطفا شکیبا باشید ...